Klacht- en Tuchtrecht

Klachtenprocedure

(van de site van de beroepsvereniging NCSV)

Er vindt iets plaats waar u ontevreden over bent, wat nu?

U bent onder behandeling van een cranio sacraal therapeut, maar er vindt iets plaats waar u ontevreden over bent. Wij begrijpen dat zo’n situatie onprettig voor u is. Wat kan de Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging (NCSV) voor u betekenen en wat kunt u zelf doen?

U kunt eerst proberen uw klacht bespreekbaar te maken met uw behandelend cranio sacraal therapeut. Mocht dit voor u niet het gewenste resultaat geven dan kunt de klachtenfunctionaris van de NCSV raadplegen. De klachtenfunctionaris hoort uw klacht aan en kan u waar nodig adviseren. Mocht het noodzakelijk zijn dan kan de klachtenfunctionaris u ook in contact brengen met een door het Ministerie erkende onafhankelijke geschillencommissie.

U kunt met de klachtenfunctionaris in contact komen door een bericht te sturen naar, klachten@ncsv.info

De klachtenfunctionaris hanteert het volgende stappenplan:

Het stappenplan

1. U tracht eerst zelf met de behandelend cranio sacraal therapeut de klacht te bespreken en samen tot een oplossing te komen.

2. Komt u er samen niet uit dan kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris.

3. De klachtenfunctionaris neemt uw klacht vervolgens in behandeling.

4. Vindt de klachtenfunctionaris het noodzakelijk dan wordt de klacht overgedragen aan een door het Ministerie erkende onafhankelijke geschillencommissie of bij een ernstige klacht aan het tuchtrecht.

5. Indien de bemiddeling door de klachtenfunctionaris voor u niet voldoening gevend is wordt uw klacht ook overgedragen aan de onafhankelijke geschillencommissie.

Heeft u behoefte aan meer informatie over hoe u kunt omgaan met een klacht? Op de website van het door het Ministerie erkende onafhankelijke geschillencommissie SCAG staat volledig omschreven wat u kunt doen als u een klacht heeft. Veruit de meeste van onze therapeuten zijn ingeschreven en opgenomen in het register van deze geschillencommissie.

Elke bij de NCSV geregistreerde cranio sacraal therapeut is verplicht zich aan te sluiten bij een door het Ministerie erkende onafhankelijke geschillencommissie.